Dětská skupina TONČA

Dětská skupina Tonča projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001649

Dětská skupina TONČA

Je financován Evropskou unií

Cílem projektu je navýšení kapacit služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů, zejména žen, s dětmi.

Zápis dětí na rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 poskytne Dětská skupina Tonča v HK4 - Kuklenách
2/3 své kapacity (10 míst) pro umístění dětí zdravotnického personálu FNHK.
Zápis 10ti dětí zdravotníků do DS Tonča zorganizuje vedení DS Fanynka ve spolupráci s vedením DS Tonča do konce 06.2024 s tím, že od 1.7.2024 zajistí vedení DS Tonča s rodiči vybraných 10ti dětí nástupní dokumenty tak, aby mohla být nastavena spolupráce od 1.9.2024.
Pokud bude ze strany rodičů/zdravotníků z FNHK zájem, umístění dětí v DS Tonča může být realizováno již od 1.7.2024

Dětská skupina TONČA

Našim přáním je, aby se dětem u nás líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Naše vize a přání

Jsme prestižní Dětské studio Antonie s 9ti letou tradicí.

Učení hrou

Zároveň však ponecháváme jejich touhu snít, rozvíjet jejich samostatnost a individualitu, poznávat a tvořit. Snažíme se poznat, co děti fascinuje a baví, a tyto poznatky převést do výuky tak, aby se zde naplnilo ono staré úsloví UČENÍ HROU. Fyzický rozvoj dětí se snažíme podpořit volným výběrem aktivit a dostatkem pohybu v budově školy i mimo ni. Osvojit našim školákům základy sportovních aktivit, jejich pravidel i smyslu fair play.

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj.

Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná

Garantujeme vyváženou a kvalitní stravu po celý den. Potraviny jsou vždy čerstvé a strava je připravena speciálně pro děti předškolního věku a odpovídá náročným požadavkům na stravování dětí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. V případě speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. Obědy a svačiny jsou dováženy každý den čerstvé.

Individuální přístup

Respektujeme individuální potřebu a styl v rodině. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly, naučily se hlavně zdravému a estetickému stravování. Pitný režim a zajištění ovoce a zeleniny je po celý den samozřejmostí.

Programy pro děti

Pro děti máme připravené tradiční programy jako:

Keramický kroužek každou středu od 10:00

Základy výuky Aj

Základy hudební výuky s pomocí interaktivní ITC

Pravidelné návštěvy kuklenské knihovny

Pokračování v projektu "Celé Česko čte dětem"

Podzimní tvoření rodičů a dětí

Mikulášskou nadílku

Vánoční besídku

Velikonoční tvoření rodičů a dětí a spoustu dalších programů

Dětská skupina Tonča projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001649

SPOLEK DĚTSKÉ STUDIO ANTONIE
provoz Dětská skupina TONČA

registrovaná MPSV ČR r.č. projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001649

Dětská skupina TONČA

Všechny procesy z MŠ přenášíme do DS včetně denního programu, HACCP procesů, kvalifikace personálu atd. atd. Tzn. že mezi MŠ a DS neděláme rozdíl.

  • Jsme prestižní Spolek Dětské studio Antonie , založený 1.2.2012
  • Do našeho nově zřízeného provozu – dětské skupiny - přijímáme děti od 1,5 do 3 let.
  • Stravu dovážíme z kuchyně při ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, dodržujeme HACCP procesy
  • Naše paní chůvy/učitelky jsou plně kvalifikované pro práci s dětmi

PROSTORY

Máme nádhernou relaxační klidovou zónu za Malým labským náhonem, kde si děti denně hrají a která je součástí objektu. Jejím vzhledem, zahradní úpravou a vybavením budete mile překvapeni

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

ŠKOLKOVNÉ

4 700 Kč / měsíc

  • Výše školkovného je vždy dle domluvy, za plnou docházku

STRAVNÉ

100 Kč / den

  • Výše stravného zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim

KONTAKTY

Mgr. Jiří Bezvoda

606 150 081
jiri.bezvoda@seznam.cz
Kontakt pro nové klienty / rodiče pro zaevidování nového dítěte, pro informace o organizaci Dětské skupiny, vedení spolku a jeho provozovny Dětské skupiny TONČA

učitelky/chůvy Renča, Nikča, Káťa, Pája, Gabča

777 158 562
detskaskupinatonca@seznam.cz
pro stávající klienty / rodiče především pro odhlašování docházky, stravy atd.